Esther Wanner

Esther Wanner, Empfang/Sekretariat am Standort Baden

Esther Wanner verstärkt per 1. September 2019 das Assistentinnenteam am Empfang bei chkp. am Standort Baden.